• Ongeval

  Onder “ongeval” wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

  Wat te doen bij een ongeval

  Procedure uitsluitend voor leden die ook aangesloten zijn bij de Vlaamse Wielrijdersbond

  1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
  2. De club voorziet een ongevalsaangifteformulier (of kunt u ook zelf downloaden op de website van de Vlaamse Wielrijdersbond)
  3. Met het ongevalsaangifteformulier stapt u naar de dokter en/of specialist, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.
  4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met kopie van uw lidkaart of kopie van de dagverzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die u ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen – binnen de 10 dagen – rechtstreeks naar:

   ARENA N.V.
   Jozef II-Straat 36-38
   1000 BRUSSEL
   Tel: 02/512.03.04
   Fax: 02/512.70.94

  5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA N.V. u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

  6. Alle bijkomende onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken aan ARENA N.V. zodat zij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.
  7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezings-proces aan ARENA N.V. om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.