Cycling- en mountainbikeclub Ghostbikers Sleidinge VZW

ONGEVAL

Onder “ongeval” wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

Wat te doen bij een ongeval

Procedure uitsluitend voor leden die ook aangesloten zijn bij de Vlaamse Wielrijdersbond

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier (ook te downloaden op VWB website).

3. De algemene info vul je zelf in. Vergeet zeker niet je rekeningnummer en e-mailadres. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.

4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer) of kopie van de dagverzekering RECHTSTREEKS naar Ethias bij voorkeur via mail (snelste procedure) naar vwb@ethias.be of via post:

Ethias – Zetel voor Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt

5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt Ethias Verzekeringen u binnen de veertien dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best in bundeltjes overmaken aan Ethias Verzekeringen met vermeldingen van het dossiernummer zodat zij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.

7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan Ethias Verzekeringen om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier!